Što smo pripremili

Pogledajte i par naših projekata u pripremi, koji će vrlo brzo i zaživiti!

ESIF
Eu_zastava
Hamag Bicro
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“'